Asbestbeheer

Asbest! Een sluipmoordenaar in de ogen van veel mensen. Als bij de verbouw of de sloop van gebouwen asbestvezels vrijkomen, breekt er nog net geen paniek uit, maar worden wel de zwaarste – en dus duurste – middelen ingezet om het asbestmonster te lijf te gaan. Mannen in witte pakken duiken op, bewoners worden geëvacueerd, de ‘bron’ wordt afgedekt met grote zeilen en het verbouw- of sloopproces wordt langdurig ontregeld. Het gevolg: grote onrust en hoge kosten.

Goed asbestbeheer is kostenbeheersing

Met goed asbestbeheer kan veel paniek voorkomen worden. Zolang inademing van asbestvezels niet mogelijk is, is er namelijk geen probleem. Tot 1994 werd asbest veel in gebouwen toegepast, bijvoorbeeld als asbestcement, asbesttextiel en isolatiemateriaal. Vandaag de dag kan asbestblootstelling optreden tijdens onderhoud, renovatie of sloop van installaties en gebouwen. Als dat niet goed gebeurt, kunnen er asbestvezels vrijkomen. Tan Arboconsultant ondersteunt uw organisatie bij verantwoord asbestbeheer in het gebouw. Dat scheelt u heel veel in de kosten!

Drie hoofdlijnen

Verantwoord asbestbeheer bestaat uit drie hoofdlijnen die in een vaste volgorde moeten worden afgewerkt:
1. Opstellen van asbestinventarisatierapport conform de norm SC-540
2. Verwijderen van asbest conform de norm SC-530 als gebleken is dat er asbestvezels zijn die een direct gezondheidsgevaar opleveren voor gebruikers van het gebouw
3. Opstellen van een handleiding voor verantwoord asbestbeheer in gebouwen, gebaseerd op het asbestinventarisatie-rapport

Handleiding op maat

Tan Arboconsultant helpt u bij het opstellen van de handleiding asbestbeheer op maat voor uw gebouw. De handleiding bestaat uit een aantal stappen die genomen moeten worden voor verantwoord asbestbeheer. Hiermee hebben verhuurder, huurder, gebruikers, aannemers en derden duidelijkheid over wat wel en wat niet is toegestaan bij het verrichten van werkzaamheden in het gebouw.

Onderdelen

De handleiding asbestbeheer bestaat uit de volgende onderdelen:
• algemene gegevens over het gebouw en de contactpersonen
• checklist verantwoord asbestbeheer, inclusief instructie voor aannemers en dienstverleners
• checklist onverwacht aantreffen van asbest
• 
protocol asbestcommunicatie zowel over de status quo als in geval van een calamiteit
• indien van toepassing: rechten en plichten verhuurder en huurder van het vastgoed

Voorbeelden uit de praktijk

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van verantwoord asbestbeheer:
* Asbest in scholen: Wilt u weten of in een school wel of geen asbest aanwezig is? Raadpleeg dan de nationale kaart met de asbeststatus van schoolgebouwen; Een gebouw dat niet asbestverdacht is, heeft de kleur ‘groen’. De kleur ‘geel’ staat voor een school met asbestinventarisatierapport. Een schoolgebouw dat asbestverdacht is, maar waarvoor geen asbestinventarisatierapport is opgesteld, is weergegeven met de kleur ‘oranje’.

* Het vak asbestverwijdering: Op een website van het Ministerie van SZW krijgt u een goede indruk van wat er zoal komt kijken bij asbestverwijdering door een gecertificeerde asbestverwijderaar: Test voor gecertificeerde asbestverwijderaars.

* Specialistische informatie: Specialistische informatie over asbestblootstelling is te vinden in het Dossier Asbest en gezondheid: blootstelling, asbestziekten en risico-evaluatie dat is opgesteld door het Arbokennisnet.

Heeft u een vraag over verantwoord asbestbeheer in uw gebouw?
Neem geheel geheel vrijblijvend contact op met asbestdeskundige Jeroen Tan.