Maatwerk projecten

Tan Arboconsultant ondersteunt bedrijven en organisaties in het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Daarbij leveren onze adviseurs maatwerk binnen uw gezondheidsbeleid. Bij de implementatie van onze adviezen houden we nadrukkelijk rekening met de kenmerken van uw bedrijf of organisatie. Door de combinatie van creativiteit en lange praktijkervaring maken wij schijnbaar onoplosbare situaties helder en hanteerbaar. Wij werken op projectbasis. Dit betekent dat u vooraf exact weet welk resultaat u voor welke vaste aanneemsom kunt verwachten. Hieronder leest u een selectie van door ons uitgevoerde projecten of programma’s.

2008 – 2013   Stichting Arbocatalogus afvalbranche
– Begeleiding van ontwikkeling nieuwe website voor de aangesloten leden van afvalbranche
– Inhoudelijk beheer (content management) van de website Arbocatalogus afvalbranche
– Overleg met medewerkers van betrokken organisaties over de Arbocatalogus
– Signaleren van noodzakelijk onderhoud aan de website

2012  – 2013  Steunpunt RI&E
Ontwikkelen van generieke stellingensets voor de nieuwe generatie RI&E-instrumenten voor de website van het Steunpunt RI&E.
– Uitvaartondernemingen
Textiel-en tapijtindustrie
Recycling Breken en Sorteren

2008 – 2013   Stadsontwikkeling Rotterdam 
Opstellen Gebruikershandleiding Asbestprocedures voor Museum Boijmans van Beuningen

1995 – 2012  Reed Business Information
– Hoofdredactie van het Praktijkboek Arborichtlijnen (publicatie is gestopt sinds 2013)
– Aanleveren content voor online Kennisbank Xpert Arbo (sinds 2013 niet meer in gebruik)

2005 – 2013   KLM Health Services
Verrichten van arbeidshygiënisch onderzoek voor diverse bedrijfsonderdelen

1999-2011  Abbott (voorheen Solvay Pharmaceuticals)
– Vastleggen van de structuur van het milieuzorgsysteem volgens ISO 14001:2004 en het veiligheidsbeheerssyteem conform het Besluit Risico’s Zware Ongevallen
– Integreren arbomanagement in managementsysteem voor arbeidsomstandigheden/milieu
– Verrichten arbeidshygiënisch onderzoek voor diverse bedrijfsonderdelen
– Implementeren van bedrijfsfitness met participatie boven 15%
– Voeren van projectsecretariaat van de Werkgroep Preventief Gezondheidsbeleid
– Ontwikkeling Werkbalansmeter als onderdeel integraal gezondheidsmanagement

2009   Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), Amsterdam
– Organiseren van een werkconferentie met de bedrijfsleiders
– Leveren van inhoudelijke bijdrage aan formulering verbeterd arbobeleid
– Ondersteuning arbocoördinator bij opstelling actieplan voor implementatie arbobeleid

2009  BOVAG
Ontwikkelen van standaard RI&E-instrumenten voor negen afdelingen van de BOVAG waaronder het Autoverhuurbedrijfhet (Brom)fietsbedrijfhet Mobiele recreatie- en aanhangwagenbedrijf, en de Tankstations.