Interview met Jeroen Tan

Het Steunpunt RI&E heeft Jeroen Tan geïnterviewd en informeerde naar zijn gouden tip. Lees hier het hele interview.

Planten op de werkvloer zijn goed voor het binnenmilieu

Planten op de werkvloer zorgen voor meer productiviteit, blijkt uit recent onderzoek. ‘Dit staat haaks op de geldende managementtechnieken.’

Het internationale onderzoek naar planten op de werkvloer werd geleid door de Nederlandse Marlon Nieuwenhuis, verbonden aan de Afdeling Psychologie van de Universiteit van Cardiff. Verder werd samengewerkt met academici van de Britse Universiteit van Exeter en de Australische Universiteit van Queensland. ‘We plaatsten de planten in twee grote, voorheen Spartaanse uitziende, commerciële kantoren in Nederland en Engeland,’ zegt Nieuwenhuis, ‘en dit leidde tot een toename in productiviteit van vijftien procent. Deze conclusie staat haaks op de huidige economische zeitgeist en de geldende ‘kale’ managementtechnieken.’ Want met het Nieuwe Werken kwam ook een voorkeur voor een modern leeg en onpersoonlijk kantoor op, waar werknemers op verschillende dagen en tijdstippen aan welk bureau dan ook kunnen aanschuiven. ‘Met dit onderzoek,’ zegt Nieuwenhuis, ‘hopen we de weg te wijzen richting een meer aangename en comfortabele kantoorvorm die ook nog eens meer winstgevend blijkt te zijn.’

Gevoel van welzijn

Gedurende de weken dat het onderzoek werd uitgevoerd gaven de werknemers onder meer aan dat de lucht meer zuiver was, de concentratie hoger en dat men zich overall meer tevreden voelde in de kantooromgeving. ‘Een groen kantoor,’ zegt Alex Haslam, die als hoogleraar psychologie van de Universiteit van Queensland ook betrokken was bij het onderzoek, ‘geeft werknemers nu eenmaal meer het gevoel dat hun werkgevers werkelijk wat om hun welzijn geven. En investeren in groen in de werkomgeving verdient zich ook nog eens terug.’ Over de kale kantoortrend zegt Aslam: ‘Sometimes less is just less.’

Voordelen groen in kantoren op rij

Natuurlijk werd er al eerder onderzoek gedaan naar het mogelijke effect van zowel planten als bloemen in de kantooromgeving. Deze onderzoeken werden echter meestal in een laboratorium uitgevoerd. Maar ook hier waren de uitkomsten positief. De vijf grootste, wetenschappelijk bewezen voordelen van groen op kantoor op een rij.

#1. Verbetering concentratie en geheugen

Uit het eerder genoemde onderzoek bleek dat werknemers dankzij het groen om zich heen beter konden concentreren. Naast de aanwezigheid van planten kan ook een ommetje maken in de natuur de concentratie en de werking van het geheugen met maar liefst twintig procent verbeteren, zo ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Michigan. Mensen hoeven niet eens plezier aan hun natuurwandeling te beleven om het effect te ondervinden, zegt onderzoeker Marc Berman. Frappant genoeg werd er zelfs een verbetering bij de geheugentesten gemeten als er gekeken werd naar natuurfoto’s. Bij het kijken naar foto’s van stedelijke omgevingen vond er geen verbetering plaats.

#2. Minder stress

De aanwezigheid van planten zorgt voor minder stress onder werknemers, zo bleek uit eenonderzoek uitgevoerd door de Washington State University. In een kantooromgeving nagebootst in een laboratorium kregen de participanten stressvolle oefeningen te doen achter computers. Met planten langs de muren lag het stressniveau twaalf procent lager en was men ook nog eens sneller in het beantwoorden van de vragen.

#3. Minder ziekteverzuim

Hoogleraar psychologie Tina Bringslimark, verbonden aan de Norwegian University of Life Sciences (NMBU), is een expert als het gaat om de invloed van omgevingsfactoren op het welzijn van werknemers. Samen met haar team onderzocht ze bij 385 Noorse werknemers decorrelatie tussen ziekteverzuim en stress en de aanwezigheid van kantoorplanten. Ze hielden daarbij rekening met variabelen als leeftijd, zaken als licht en temperatuur op het kantoor en de werkdruk. Uiteindelijk bleek de aanwezigheid van een plant op het bureau zonder meer te zorgen voor minder ziekteverzuim van de werknemer.

#4. Minder depressief

Een studie die gedurende drie jaar werd uitgevoerd door de University of Technlogy Sydney ontdekte dat negatieve stemmingen en gevoelens van depressie met maar liefst 58% afnamen dankzij een groen kantoor. ‘We vonden zulke opmerkelijke verschillen bij de participanten,’ zegt hoogleraar Margaret Burchett, ‘dat dit wat ons betreft bevestigt dat de voordelen van een groen kantoor veel verder gaan dan alleen maar een meer zuivere lucht.’

#5. Ook bloemen maken gelukkig

Mensen die zich omringen met bloemen thuis of op kantoor voelen zich gelukkiger, minder gestressed en meer ontspannen. Dat verklaart hoogleraar Charlie Hall, de Ellison Chair in International Floriculture in zijn blog over de gezondheidsvoordelen van planten. Het – dagelijks – zien van een mooi bosje bloemen verhoogt volgens Hall een optimistische houding ten aanzien van het leven. Ook een Japans onderzoek wees enkele jaren geleden op de voordelen van het ruiken van bijvoorbeeld lavendelbloesem voor een opbeurend effect en het verlagen van stress en depressieve gevoelens.

Lees verder

Asbest grenswaarden aangescherpt

Minister Asscher scherpt de grenswaarden voor asbest per 1 juli 2014 aan. Bijna vier jaar nadat de Gezondheidsraad al adviseerde om de grenswaarden voor asbest te verlagen, is het zover. Met dit besluit wordt het Advies van Gezondheidsraad uit 2010 Asbest: risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling grotendeels gevolgd. Voor chrysotiel, in de wandelgangen het ‘witte’ asbest, stelt de minister de wettelijke grenswaarde per 1 juli 2014 op 2000 vezels per kubieke meter. Voor de overige amfibole asbestsoorten, waaronder het ‘blauwe’ (crocidoliet) en ‘bruine’ (amosiet) asbest, wordt de grenswaarde 300 vezels per kubieke meter; de ingangsdatum is (vermoedelijk) 1 januari 2015.

Het proces van asbestkanker

In deze film volgen we het leven van monteur Joost, die tijdens zijn werk ongemerkt schadelijke asbestvezels inademt. De film maakt de gevolgen van blootstelling aan asbest op indringende wijze duidelijk en nodigt de kijker uit bij zichzelf te rade te gaan wat hij of zij kan doen om collega’s van Joost, die dagelijks in een omgeving werken waar asbest kan vrijkomen, te beschermen.

Kanker door asbestkoord in bakkersovens

38 bakkers hebben kanker gekregen van hun werk, zo meldt het radioprogramma Zembla. De oorzaak blijkt het inademen van asbestvezels te zijn. Collega asbestdeskundige Paul Swuste legt het verband tussen inademen van asbestvezels en kanker duidelijk uit bij BNR: “Wat ik heb begrepen is dat de man in kwestie regelmatig kijkgaten heeft moeten openen die geïsoleerd waren met asbestkoord, een product waar vezels heel makkelijk uit los komen. Dus is het ook waarschijnlijk dat hij die asbestvezels heeft ingeademd en voor een lange tijd heeft ingeademd.”. Asbest is in het verleden verwerkt als isolatiemateriaal in industriële broodovens. De moderne ovens zijn asbestvrij.

Geen wijzigingen in arbowetgeving per 1-1-2014

Per 1 januari 2014 is een regeling ongewenste omgangsvormen van kracht geworden bij de ministeries EZ en BZK. In de provincie Fryslân (Friesland) geldt voor professionals in de publieke sector, te weten de gemeenten, de provincie en de rechterlijke macht, dat burgers voortaan zowel Nederlands als Fries mogen gebruiken in de contacten. Er zijn geen algemene wijzigingen in de arbowet- en regelgeving. [Bron: zoekactie in database met wetsteksten en wijzigingen in wetgeving per 1 januari 2014.]

Stralingsbescherming 2014

Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe regels voor de bescherming van werknemers die blootstaan aan straling zoals A- en B-werknemers in een zogenoemde bewaakte zone en vliegtuigbemanningen. De regeling geeft voorschriften voor Stralingsartsen, meting van stralingsdosis en het NDRIS, het Stralingspaspoort, en de risicoanalyse; zie verder de tekst van de Regeling stralingsbescherming werknemers 2014.

Asbestdeskundige

Jeroen Tan is nu Asbestdeskundige en (als ADK SC-570) in het register van Ascert ingeschreven.

Integraal gezondheidsbeleid verbetert de productiviteit aantoonbaar

Inspanningen om de productiviteit te verbeteren die op een holistische benadering zijn gebaseerd, zijn effectief. Deze benadering die Tan Arboconsultant al jaren met succes in de praktijk brengt, omvat onder meer strategieën die de gezondheid van medewerkers verbeteren, het toepassen van instrumenten die de betrokkenheid vergroten en uitstekend leiderschap. Het significante effect op de productiviteit is (wederom) onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek dat online is gepubliceerd: JOEM van januari 2013.

Asbestadvies

Internetfilm met advies Wat te doen bij asbest in huis. Wilt u onafhankelijk advies over asbestbeheer in uw bedrijfsgebouw? Neem gerust contact met ons op.