Visie

Tan Arboconsultant draagt bij aan het realiseren van prettige en veilige arbeidsomstandigheden in organisaties en bedrijven. We leveren klantspecifieke arbodiensten op basis van creatieve analyse, gedegen praktijkervaring en innovatief gebruik van wetenschappelijke kennis. We hechten belang aan integrale benadering met oog en oor voor de menselijke emotie en beleving. Daarom streven we naar duurzame samenwerkingsverbanden. Een goede werkgever realiseert optimale arbeidsomstandigheden. Wie dat wil bereiken legt de lat hoger dan de wettelijke minimumeisen voorschrijven omdat de investering in gezondheid zich ruimschoots terugverdient. Wetenschappelijke onderbouwing hiervoor leest u in Journal of Occupational & Environmental Medicine (januari 2013).

De  Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 1948) geeft de volgende definitie van het begrip gezondheid:
gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.
Gezondheidsbevordering in uw organisatie stelt mensen in staat meer controle te krijgen over hun gezondheid, hun eigen gezondheid te verbeteren, en keuzes voor gezond gedrag te maken. Om dat gedrag uit te voeren verstrekt de werkgever de mogelijkheden die zich ook richten op het realiseren van een gezonde werkomgeving.

Preventie van arbeidsgerelateerde gezondheidsschade

Preventie gericht op het bevorderen van arbeidsomstandigheden heeft als doel arbeidsgerelateerde gezondheidsschade bij werknemers te voorkómen. Met veilige en gezonde arbeidsomstandigheden wordt de kans op arbeidsrisico’s en daaruit voortvloeiende ongevallen en gezondheidsklachten beperkt.

Ook worden negatieve effecten tegengegaan, zoals ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.